Korzyści upadłości konsumenckiej

Częściowa ratalna spłata zadłużenia

Długi sprzed ogłoszenia upadłości w pierwszej kolejności spłacane są ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku dłużnika. Jeżeli uzyskana suma nie wystarczy na pokrycie długów, sąd może ustalić spłatę części długów w ratach w ramach maksymalnie 3 letniego planu spłaty, w którym wysokość miesięcznych rat uzależniona jest od możliwości finansowych i sytuacji osobistej dłużnika. W praktyce oznacza to, że wysokość rat ustalana jest na podstawie aktualnych możliwości finansowych dłużnika  a spłata wszystkich rat nie pokryje całej sumy zobowiązań, które są następnie przez sąd umarzane.

Całkowite oddłużenie

Niespłacone w toku postępowania upadłościowego długi, po wykonaniu planu spłaty, podlegają umorzeniu na podstawie postanowienia sądu. Sąd może również umorzyć długi bez ustalania planu spłaty, jeżeli osobista sytuacja dłużnika w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

Wstrzymanie naliczania odsetek

Ogólną zasadą jest, że w postępowaniu upadłościowym odsetki naliczane są za okres do dnia ogłoszenia upadłości (z pewnymi wyjątkami) a co za tym idzie po ogłoszeniu upadłości zadłużenie przestaje rosnąć.

Zawieszenie i umorzenie postępowań egzekucyjnych

Po ogłoszeniu upadłości z mocy prawa zawieszeniu podlegają wszystkie postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania te zostają umorzone. Wierzyciele mogą dochodzić swoich zobowiązań tylko w ramach postępowania upadłościowego bez możliwości prowadzenia odrębnych postępowań egzekucyjnych. Zamiast kilku komorników pojawia się jeden syndyk, który w praktyce reprezentuje upadłego przed jego wierzycielami.

Możliwość uzyskania kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

W przypadku gdy do masy upadłości wejdzie lokal mieszkalny lub dom w którym mieszka dłużnik, możliwe jest wydzielenie z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny w wysokości odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w okolicy za okres od 12 do 24 miesięcy. To nowe rozwiązanie, które nie jest przewidziane w przypadku sprzedaży nieruchomości przez komornika, który zabiera całą uzyskaną kwotę. Dzięki takiemu rozwiązaniu dłużnik ma możliwość uzyskania środków na wynajęcie mieszkania dla siebie i rodziny.

Spokój

Możliwość unormowania swojej sytuacji majątkowej i realna szansa na wyjście z zadłużenia. Kończą się postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników oraz nieustające telefony i pisma od firm windykacyjnych.

Kumulacja postępowań

Pamiętaj o kumulacji postępowań egzekucyjnych i windykacyjnych w jednym postępowaniu upadłościowym. Nawet najgorszy syndyk jest lepszy niż kilku komorników i windykatorów na raz.

 

Indywidualna oferta

Kontakt – bezpłatne konsultacje

Bartosz Raczyński – Licencjonowany doradca upadłości konsumenckiej

tel. (+48) 509 75 90 95
email. raczynski@sanacjafirmy.pl
biuro: ul. Św. Wojciecha 16/4, Szczecin

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2016 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Św. Wojciecha 16/4, 70-410 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095